1310212908 714x400

ЕНИГМИ: По цял свят има следи от българите

Книга разкрива световните мистерии

Само годните нашенци ще тласнат човечеството напред, казват духовните учители

Ако ви се иска да откриете на едно място събрана цялата информация за тайните учения, движещи света през последните векове, вместо да ровите по сайтове и библиотеки, можете да се обърнете към новия труд на акад. Христо Маджаров „Мистерии в зората на епоха Водолей“. Книгата представлява енциклопедия на езотеричното познание от 1831 г. до края на 20-и век и наши дни. В кратце е обяснена изходната позиция, от която може да тръгне читателят в световния развой на раси, школи и учители на човечеството, за да стигне до границата между епохите Риби и Водолей – първата бележи идването на Христос, а за раждането на втората ще допринесат българите, според пророчествата.

В синтезиран вид книгата разглежда живота и делото на основоположниците на световната духовност извън рамките на църквата и сблъсъците им с нейните догми. Описани са майката на теософията Елена Блаватска, нейната последователка Ани Безант, антропософът Рудолф Щайнер и други емблематични фигури. Описано е как на Изток последователите на Безант се опитвали да издигнат за нов световен учител Кришнамурти – момче с парапсихични способности. Според някои това бил прероденият Исус, а според други – самият Христос. За това възникнал спорът и разцепването на теософското общество, когато Рудолф Щайнер се обявил против идеята. Благодарение на своите посвещенски ясновидски способности и качества на учен, той защитавал теорията, че Христос няма да слезе повече в човешко тяло, а ще се яви само за виждащите отвъд материята. В цялата тази картина е посочено и генералното място на българския духовен водач Петър Дънов, наричан още Беинса Дуно и Учителя. Негов ученик отишъл при Щайнер, но последният го върнал с думите, че мировият учител е в България, на която пък принадлежи бъдещето.

При четенето възниква още въпросът дали Щайнер е платил за нещо с ранната си кончина или е направил Христова жертва, за да отвори съзнанието на европейците. Отговорът може да дойде от задълбочено познаване на делото на този западен посветен.

В книгата са разгледани още близостта и различията между съвременните видове розенкройцери и антропософи – част от първите са последователи на Макс Хайндел, а вторите – на Рудолф Щайнер. Ученията им са подобни, но имат и съществени разлики, дори в начина на поднасяне. Който ги познава от лична опитност, забелязва как Хайндел подхожда инженерски и чрез мисловни формули в духовната информация, а Щайнер е по-душевно и философски настроен, без да бъде лишен от логичност в изказа. И при двамата се говори за изминат път на посвещение и то от християно-розенкройцерско-богомилски тип. Имат обаче различни теории за личността на Християн Розенкройц. Различните типове души биват привлечени съответно от единия или от другия вид познание.

Кое е истинното – “По плодовете ще ги познаете”, е казано в Писанията. За това нека всеки чете критични трудове за ученията, но да си съставя собствени възгледи за тях, едва след лично запознаване с изворите. В противен случай може да попадне под заблуда, създадена поради дадени интереси.

Колкото до съмненията, че народът ни ще се справи с голямата задача, която му е възложена при настоящата гледка пред очите ни, нека си спомним думите на един велик нашенец: “Българите са черният дроб на Вселената.”, но той казва още: “Ако трябва 300 000 ще останат, но ще изпълнят туй, що Бог иска от тях.”

Със съпругата си открил сънародници по Волга

Авторът разказва как двамата със съпругата му Галя преодоляват куп трудности, за да открият, че край Волга живеят българи. Това станало в годините, когато историците върло защитавали идеята, че България е само на 1300 години и нито ден повече, като влизали в открит спор с Маджаров.

Самият той е варненец. Още като студент изследва древната ни история и основно богомилството. Преподавал е в родния си град и същевременно се занимавал с радиестезия – официално признат метод за разкриване на загадки в криминалистиката. Имал е съвместна дейност с Кубрат Томов. Пребивавал е в основните духовни школи, работили за съвременното познание – Гьотеанума в Дорнах (Швейцария), „Изгревът“ на Бялото братство, центровете на Йогананда, дори установява контакт със съвременното общество на розенкройцерите и започва да издава книгите им. В периода 1991-1994г. живее в САЩ и изнася лекции по психотроника, радиестезия, NEW AGE, и др. Не се окачествява като член на нито едно направление, просто цял живот търси истината и припомня, че тя е над всички религии.

Твърдейки, че историята ни е написана от наши врагове, издава „Големият заговор срещу българите“ в два тома, както и много други трудове. За публикации по българознание е награден с почетното звание „Заслужил деятел на чувашката национална култура“, а от 2006 г. е академик на Международната академия по българознание, иновации и култура.

Маджаров е един от двамата съпредседатели на новосформираната местна Организация на обединените българи по света. (Другият е завърналият се наскоро от експедиция океанолог проф. Петко Димитров, който доказва потопа в Черно море.)

Съпругата на Христо Галя Маджарова наскоро издаде два свои поредни труда за българските царици амазонки, с което отново провокира учените да се разровят във факти от миналото ни.

 Културата на Водолея настъпва първо за най-будните

Христо Маджаров, изследовател

Как започна вашият търсачески път в духовното?

– Като малък имах екстрасензорни преживявания. Температурно болен, излизах от тялото си и се гледах отстрани. Виждах по челата на хората какви са, от къде са, но когато се опитвах да го споделям, срещах неразбиране, дистанция, дори уплаха. Установих, че другите нямат тези преживявания, а ги смятах за естествени. На три години исках да чета, защото се бях научил от вестниците. Заведоха ме на психиатър и там лекарят каза, че не трябва да ми дават книги. Тогава търсех при комшийските деца, а те ми се чудеха. После тайно под юргана си светвах с батерия и четях. Мечтаех, когато порасна, да обикалям света като Барон фон Мюнхаузен и да откривам тайнственото. Имах богати сънища с пирамиди, сфинксове, които по-късно разбрах, че идват от Египет. Имах и сънища с горене на клада. Усещах как стъпалата ми се запалват, докато бях с други подобни на мен. После разбрах кое откъде е. В Щатите пишех белетристика. Но след като изпратих писанията си в България, мои приятели казаха, че това са страници от нашата история, които не са извадени наяве. В един духовен център в САЩ ми казаха, че виждат в аурата ми водите на море и амазонки. Разбрах, че това е генетична памет, която всички носим.

– Как се спогаждате с историците на официалната наука, с църквата?

– На времето атакуваха статиите ми в един местен вестник. Не отговаряли на историческите познания. Твърдях, че България съществува от много по-древно време, в сравнение с тези 13 века. Също че има много други Българии по света, които са скрити. Тази теза беше ерес. Казах, че има българи на Волга, а те отричаха, базирайки се на авторитети като Петър Добрев. Тогава със съпругата ми се вдигнахме и след много спънки и препятствия се добрахме до Чувашия. Посрещна ни един академик, чиято баба ясновидка му предсказала нашата поява. Той каза “Аз ви чакам цял живот”.

– Как приемат на Запад пророчеството, че на славяните и персонално на българите принадлежи бъдещето?

– Там имат един уважаван компютърен гений от корейски произход – Нам Джун Пайк, който вече не е сред нас. Той казва, че доминираща в света в определен момент е тази страна, която произвежда най-използваната енергия. Например през 18-и век Франция е имала въглища, Англия – пара, САЩ разполагат с атомна енергия, но според него енергийните източници на земята се изчерпват. Бъдещето принадлежи на друга енергия и тя е психическата като най-комуникативна. Изследвайки етносите по лицето на земята, той посочва българите. Казва: „Те имат най-голяма психическа енергия, те са океан. За това имат толкова ясновидци, врачки, богат бит, песни.“ Казва, че 22-ви век ще бъде век на българския етнос.

– Защо се насочихте точно към Волга във вашата българска мисия?

– Това е част от древните български империи на Изток. Учителят Беинса Дуно е казвал, че Волга е текла и пак ще тече през България. Стенографките отказали да запишат това, но то се е предавало като послание от човек на човек. Тази територия е свързана с Котраг, брата на Аспарух. Там той основава държава, тя прераства в империя и всички други народности са гледали да се прелеят в нея. Нашите българи на Волга многократно вече са поставяли въпроса пред Руската академия на науките за това, че татари е неподходящо прозвище за тях. Академията е разписала, че може да се посочат като българи в паспортите си. Путин добавя, че заинтересованите държави трябва да подпишат мнението на своите академии на науките. Оказва се, че Руската академия е съгласна за наследниците на древните българи на Волга, които са милиони, а БАН мълчи. Татарстан отпуска огромна сума в момента и много археологически екипи работят като разкопават руините на нашите дворци. Екскурзоводите говорят за столицата на великите българи. Просто нашата история беше писана от гърци, които казаха, че не българите, а те са свързани с траките и представиха друга версия на света.

– Какво казват посветените за родината ни?

– Макс Хайндел говори как един народ ще оглави славянството и на него принадлежи следващата раса. В “Карма на неистината” Щайнер говори за славянската душа. Казва, че в нея е залегнала идеята за бъдещето. Ученикът на Петър Дънов Боян Боев отива при Щайнер, но той му казва: “Какво търсиш при мен, в България е световният учител и на България принадлежи бъдещето, където той ще се изяви и чрез него страната ще напредне.” Казва, че на Русия е даден голям шанс. Боян Боев идва, носи информация от антропософията, започва да превежда книгите му. Когато питат Учителя дали се познава с Щайнер, той отговаря утвърдително, но дава да се разбере, че срещите им не са на физически, а на духовен план. Един ученик на Щайнер предава посланието му, че  Черноморският регион е дойката на цялата западна цивилизация. Всички следатлантски култури излизат от там. И бъдещата шеста култура също ще дойде от там. Ортодоксалната църква се намесва и Щайнер бива прекъснат. Беинса Дуно казва за него: “Той не е случаен дух. Пратен е да събуди Западна Европа за духовното познание….Той е Питагор.” Дори става ясно, че съпругата му Мария Щайнер (Мария Сиверс) в предишната си инкарнация е била жената на Питагор, защото според космичния закон,  при кардинални прераждания душите слизат заедно на Земята.

– Разцепването на теософското общество не е ли било всъщност част от висшия Божи план?

– Задачата била да се обедини западната и източната мъдрост. За това теософите искали да обявят Кришнамурти за новия световен учител като някои го приравнявали към Христос. Тъмните също се намесили. Някои западни сили толерирали идеята за неговото възкачване, за да манипулират източната страна, използвайки Ани Безант. Тогава Щайнер казал, че това не може да бъде новият Месия и се отделил, създавайки Антропософското общество. Кришнамурти се оказал в неизгодна позиция. Той бил свободолюбив, а не можел да се откаже от ролята, която му дали, за да не му се случи най-лошото. Но при него отишла една ученичка на Беинса Дуно и му занесла послание от българския Учител. Кришнамурти го признал за най-великия и се отказал от собственото си прославяне.

– А къде е мястото на Макс Хайндел и розенкройцерите в тази картина?

– Макс Хайндел се е срещал с Щайнер. В началото е бил разочарован, защото видял познати неща и не можел да научи нищо ново за себе си. Но впоследствие посвещава най-големия си труд на Щайнер, като го нарича “мой приятел”. Това посвещение е заличено от последователите на Хайндел, защото казват, че срещали враждебност от страна на  антропософите. Но аз им обясних, че Хайндел е дал тласък на любов, за да няма противоречия между двете учения и заявих, че ще говоря за това в страната си. Иначе Хайндел е преживал един духовен изпит в хотела си, където бил отседнал в периода около срещата с Щайнер. Явил му се един велик посветен, който му обещал цялото знание и мъдрост на света, стига да не ги издава на никого. Хайндел не приел условието, защото искал да нахрани не само собствената си гладна душа, а и всички останали, жадуващи истината. Посветеният се оттеглил, но след няколко дни отново се явил, тъй като Хейндел бил издържал изпита. Ако е приел условието, той е щял да се провали.

– От къде хората да намират достоверна информация за духовните процеси, без истината в нея да бъде изопачена?

– Принципът на теософите е “Истината стои над всички религии”. Аз цял живот съм търсил истината. Дори когато са ми казвали, че парапсихологията е патология, аз съм живял на “Изгрева” и съм видял, че много хора я притежават. Оказва се, че това е нещо естествено, което ще бъде развито като шесто сетиво в шестата подраса. Има още информация от архивите, която вероятно Бялото братство няма да публикува, тъй като то тръгва по свой си път. Този процес не може да се спре, както и Христос не можа да спре създаването на Римската или Константинополската църква, които се караха коя от двете е по Христова. Думите на Учителя са, че църквите са човешко дело. Те нямат нищо общо с Христовото учение, освен че носят името му, а вътре то е изопачено и нагодено. Там са изхвърлили прераждането, вегетарианството, отказа да се пие вино. Император Константин въвежда Християнството така, както той го разбира. Бил съм в Гьотеанума. Изпратиха от там човек да пише за България, но какво стана после – не знам. Предупреждаваха ме за съгледвачи от Държавна сигурност. Казвах, че само истината ме интересува.

– Защо точно Шеста епоха?

– Светът се развива в седем главни епохи и всяка си има седем подепохи или култури. Съгласно тази статистика сега сме на края на петата култура и минаваме към шестата. Разликата в даденото между Щайнер и Беинса Дуно е в годините на настъпване. Но това се дължи на факта, че времената сега са много сгъстени и епохите настъпват по-рано. Процесите са ускорени. Както има и акселерация – децата узряват на 10-12, а не на 14 години. Както и Слънцето огрява първо върховете, а после низините, както казва Учителят, така и новата епоха идва първо за съзнанията, които са най-висши, за това не може да се каже точна година. Различните души различно я възприемат, защото имат различен часовник на еволюция. Според звездната наука това е епохата на Водолей, а до сега беше Риби, която бележи идването на християнството. За това и рибата присъства като символ навсякъде около Христос.
Интервю на Виолета Гурнакова за Petel.bg