УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО, Георги Томалевски

Beinsa Duno-6-FBКнигата „УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО” има необикновена съдба…. Писана е в пълна конспирация през 70-те години на 20-ти век от майстора на перото Георги Томалевски, пряк ученик на Учителя.
“С голям ентусиазъм, че се готви историческа книга за Учителя, му се предоставяха от София и провинцията много материали. Отпечатваха се конспиративно на циклостил, някои от тях – във Варна… Георги Томалевски работеше анонимно, напълно безкористно, оставяше ми копия и искаше мнението ми на читател, като „Уводните думи”, „Пътят на Ученика”, който смяташе за най-важен в мисията на Учителя…” ( Христо Маджаров)

В книгата се проследява странния път на бащата на Учителя – родолюбивия възрожденски свещеник Константин Дъновски, както и пътя на неговия син Петър Дънов, когото ние назоваваме с духовното му име Беинса Дуно – Учителят на Бялото Братство в България… Разглеждат се  основни принципи от Учението Му – чрез кратки резюмета от неговото обширно животодайно Слово, както и чрез спомени на негови ученици и съвременници… Добавени са и  разделите „Разговори с Учителя” и „Мисли за любовта и закони”…
Авторът на тази книга се надява, че онези от бъдещите четци, които ще я вземат в ръка, след като в душите им се е пробудила свещената духовна жажда, ще проумеят, че Учителят на Бялото Братство умее да говори и за най-великите и жизнени въпроси с най-голяма яснота и с онази простота, която е характерна за гениалните творци…

2019 г. ;Книгата е голям формат А4, 284 стр. , над 50 илюстрации;

Leave a Reply