Книгите на изд. “АЛФИОЛА” може да поръчате на
E-mail: Alfyola_knigi@abv.bg    или на   Gsm: 0886436933

Н о в и   к н и г и

Korica-FB1„ВРАТАТА на ШКОЛАТА”, Христо Маджаров
В книгата се синтезират проблемите по основите на цивилизацията, от гледището на едно Друго Познание, добито чрез специално разширение на Съзнанието. Последното се получава в така наречените езотерични Школи, притежаващи парадоксални, неподозирани знания и владеещи невероятни за модерната психология сили и тайни. Те изследват Битието по път различен от научния, но затова пък водещ по-близо до Истината. Съществуването на тези школи остава в тайна, но това е само част от тяхната защита.
В тежки за човечеството моменти /като днешния, Школите излизат от анонимността си за да спасят това, което може да се спаси, но пак остават скрити зад ограда от психобариери…
.Много езотерични Школи има по света, на Изток и на Запад. Но само над една стои знакът:
“Глава на Твоето Слово е Истината”.
Повествованието води читателя от древните мистерии на прадревна България през Tясната пътека водеща към Вратата на Космичната Школа на Бялото Братство.
Тази книга е писана главно за тези, които се пробуждат от Космичния сън, търсят смисъла на живота и се насочват към Школата, но не знаят нито къде да я намерят, нито как да открият ВРАТАТА към нея.
новa книга – 2022 г. ; 70 стр. цв. кола, над 50 илюстрации,   Цена 10 лв.

kor-3-intНовата Култура през Епохата на Водолея – том 3
автор: д-р Методи Константинов и акад. Христо Маджаров (второ прераб. и допълнено изд. – 2022 г; първо изд. – 1994 г,)
том 3 – ШКОЛАТА
“Който иска да разбере Школата на Учителя в цялата й пълнота, той трябва да е преминал: през забавачницата на наивната религия; през училището на недостатъчната наука; през сивия поток на обществения живот и… трябва да стане Ученик…”
ЧОВЕКЪТ И ШКОЛАТА
Три кардинални етапа в универсалната човешка история
Пътят на човешките души; Човекът извън Школата;  Човекът на прага на Школата;Светът на праведните, степени на човешкото съзнание; Учител и Ученик; Учителят за себе си, за Ученика, за Школата; Школата и жената; Посвещението някога и сега; Духовният образ на Ученика. Трите вериги; Идеалът на Ученика. Шестата раса; Възвръщане към вечния живот; Първите стъпки на Ученика; Работата на идейния Ученик; Учителят: задачите на Школата; Изпити на Ученика; Същност и цел на изпитанията; Задачи и поведение на Ученика при изпитите; Отношение на Ученика към околната среда; БОГОМИЛСТВОТО – ПРЕДВЕСТНИК НА НОВОТО УЧЕНИЕ; Подготовка за изграждане на Новата Култура; Трите кръга – характеристики; Общежитията. Коренът на силата; Глава I. Трите клона на Богомилството в светлината на Учителя; Глава II. Богомилството – фактор за Реформацията на Запада; Глава III. Славянство и Богомилство; НОВАТА КУЛТУРА НА ВОДОЛЕЯ; Животът по траекторията на Космичната Спирала; Космичен подход при изследване философия на историята; Необходимост от смяна на „декорите” при всяка нова култура; Три направления за реализация на Новата Култура; Глава I. ХХ-ти век – период на ликвидация между двете култури; Глава II. Космичната обстановка, при която Учителят откри Школата; Гл.III. Защо Учителят избра България за духовно-мистичен център.; Глава IV. „Изгревът” – център на Новото Учение.;  Бъдещето живее днес !)

ново преработено и допълнено издание – 2022 г. ; 161 стр. цв. кола, над 60 илюстрации, схеми, диаграми, таблици и др.  Цена 20 лв.

kor-MНовата Култура през Епохата на Водолея – том 2.
автор: д-р Методи Константинов и акад. Христо Маджаров (второ прераб. и допълнено изд. – 2021 г;първо изд. – 1991 г,)
ТОМ II, ПРИНЦИПИ
ТРИ ТВОРЯЩИ ПРИНЦИПА НА БИТИЕТО –
ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ИСТИНА
В том 2 подробно са разгледани слрдните теми:”Притча за трите Божествени Начала”  ЕлвилюриГлава I. Необходими познания, Tрите Ложи, Великите емблеми; Полярността на Битието, Глава II. Принципът на Любовта, Кротостта – ключ на Любовта, Любовта – извор на милосърдие и чистота, Религиите – проява на мистичния център, Трите космични вълниГлава III. Принципът на Мъдростта, Смирението – ключ на Мъдростта, Мъдростта – източник на светлина и знание, Еволюционно и инволюционно знание;Глава IV. Принципът на Истината; Търпението – ключ на Истината, Глава V. Астрокосмичен синтез; Астросоциологията и общественият живот; Връзката между хода на културите и планетните цикли; Общественият живот от астросоциологично гледище; Нов мироглед; Истината носи свобода; Любовта – основа на организиране на колективите; Ролята на ръководителите и на ръководните констелации на сили; Колективизация на източниците и координация на интересите; Страданията – фактор за прочистване; Планети, вериги-души, периоди на расите; Учители и Култури; Учителят за Свободата; Земните условия – ограничения…

2021 г. – ново преработено и допълнено издание; 134 стр. цв. кола, над 60 илюстрации, схеми, диаграми, таблици и др.  Цена 20 лв.

Кор-инт

СВЕЩЕНИЯТ ОГЪН – Празник на Лятното Слънцестояние
/из “Празниците на Природата” от цикъла “Световни мистерии”/
Христо Маджаров
Много празници са измислили хората:
Празници на древни ритуали, чийто смисъл се загубва в мрака на изминалите векове; Празници на свети хора, чиито дела се забравят сред хаоса на динамичното ежедневие; Четирите празници на Природата обаче са били от преди идването на човека на ЗемятаПод мантии на сезонна мода в Природата, те носят специфични енергии за Живота и крият своя таен смисъл и предназначение.
В ритъма на Космичната Симфония вечно повтарящи се Цикли
 се разгъват в безкрайни Спирали в бездните от Време и Пространство на най-голямата магия – Вселената.
По тези непрестанно пулсиращи Спирали се изявява експанзивно
най-голямата загадка на Всемира – Животът. Празниците на Природата притежават пъстър колорит, дълбоко съдържание и Космичен смисъл.
В живота на човека
Лятото съответства на Младостта. Лятото е сезонът на изобилния живот. Според принципите в терминологията на Учителя, Пролетта е сезон на Любовта, а Лятото – на Мъдростта. Както лятното Слънце, Мъдростта носи най-обилната Светлина в живота. Под тази Светлина узряват плодовете, завързали в душата.
„Свещеният огън поддържа растенето и развитието на всички живи същества. Не можеш да живееш добре, ако Свещеният огън не гори в теб.” – обявява Учителят.
Щастливи са тези души, които могат да се доберат до Тайната на Тайните и да вкусят от Елексира на Живота – Енергията, Която носи Космичното Сърце – лъчезарното Слънце. Това е Новораждането от Вода и Дух, за което говорят Писанията.
Звездородени, Безсмъртието ни е отредено, за да растем в познание и съвършенство, да станем Божии Съработници!

2021 г.;  цв.  iилюстрации, ; цена – 4 лв.

kor-n-2-5-IntНовата Култура през Епохата на Водолея – том 1
автор: д-р Методи Константинов и акад. Христо Маджаров
(второ преработено и допълнено изд. – 2020 г;
първо изд. – 1991 г,)

Закони за духовно-общественото развитие и многобройни социални предсказания се редуват в този обемист труд, енциклопедия на творческите идеи и мирогледа на Учителя.

Подробно са разгледани и голям спектър въпроси, между които:
– Какво отражение има Богомилството в Европа и защо то се явява като предвестник на Новото учение?
– Какво се случи със Славянството, като не се вслуша в гласа на своите духовни пророци и какво е неговото бъдеще?
– Защо Учителят избра България за духовен център? На какви принципи се крепи Битието и какво е Астрокосмичен Синтез?
–    Какво е езотеричното разбиране за „Школа”, „Ученик” и „Учител” в миналото, днес и за в бъдеще?
– Какви събития очакват човечеството в близките две хилядолетия?

Макар и популярно написан, със своите динамични идеи, този труд може да послужи на много общественици, политици, историци, социолози и други интелектуалци, търсещи духовна светлина  като оценка на днешния ден и като ориентир за това, което има да става. Защото след синтез на Миналото, той осмисля Настоящето и жалонира Бъдещето.
От него се излъчва един магнетизъм, предаден му от автора като пряк проводник на Големия магнит  Учителя…

2020 г. – ново преработено и допълнено издание; 184 стр. цв. кола, над 60 илюстрации, схеми, таблици и др.  Цена 20 лв.

Beinsa Duno-6-FBУЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
автор: Георги Томалевски

Книгата „УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО” има необикновена съдба…. Писана е в пълна конспирация през 70-те години на 20-ти век от майстора на перото Георги Томалевски, пряк ученик на Учителя.

“С голям ентусиазъм, че се готви историческа книга за Учителя, му се предоставяха от София и провинцията много материали. Отпечатваха се конспиративно на циклостил, някои от тях – във Варна… Георги Томалевски работеше анонимно, напълно безкористно, оставяше ми копия и искаше мнението ми на читател, като „Уводните думи”, „Пътят на Ученика”, който смяташе за най-важен в мисията на Учителя…” ( Христо Маджаров)

В книгата се проследява странния път на бащата на Учителя – родолюбивия възрожденски свещеник Константин Дъновски, както и пътя на неговия син Петър Дънов, когото ние назоваваме с духовното му име Беинса Дуно – Учителят на Бялото Братство в България… Разглеждат се  основни принципи от Учението Му – чрез кратки резюмета от неговото обширно животодайно Слово, както и чрез спомени на негови ученици и съвременници… Добавени са и  разделите „Разговори с Учителя” и „Мисли за любовта и закони”…

Авторът на тази книга се надява, че онези от бъдещите четци, които ще я вземат в ръка, след като в душите им се е пробудила свещената духовна жажда, ще проумеят, че Учителят на Бялото Братство умее да говори и за най-великите и жизнени въпроси с най-голяма яснота и с онази простота, която е характерна за гениалните творци…

2019 г. ;Книгата е голям формат А4, 284 стр. , над 50 илюстрации;       Цена 25 лв.

 

Pan-2-KOR-200“КОРЕНИТЕ на ПАНЕВРИТМИЯТА”
(от поредицата – “Тайната на Свещения Пръстен”)
Христо МАДЖАРОВ

Част от темите рагледани  във втора част на Тайната на Свещения Пръстен –  „Корените на Паневритмията”:
– Ученията на Учителя Беинса Дуно…
– Кодове и идеи, вложени в името на Паневритмията.-
– Създаване и разпространение на Паневритмията – у нас и по света…
– Хронология на издадените (по-важни) трудове – у нас и в чужбина…
– Словото на Паневритмията…
– Учителят и Седемте Херметични Принципа…
–  Принципи и Правила за правилна игра…
– Въздействие и приложение…
– Условия за протичане на живата сила…
– Координация с Космичната Хармония…
– Мисията на Паневритмията в Новата епоха…

2018 г., 182 стр., над 100 снимки и илюстрации, цветна кола, цена 20 лв.

Neia?oey-Iie-EI?.pmd„СИНАРХИЯТА –ТАЙНОТО УЧЕНИЕ на ХАРМОНИЯТА”
Хр. МАДЖАРОВ

Експериментът Атлантида, Храмът на Единството
Традицията, Изучаване на Тайното Познание
Божествени династии
Новият План на Всемирното Бяло Братство
Сформиран е Орден на преминаването
Уроците на Сфинкса
Кастова Индия, Принципът на Четворката
Ману-Законодателят и Великата Древноиндийска цивилизация.
Библейските персонажи:Мелхиседек – Авраам – Христос
Четирите учения
Учителят възражда Синархията
Вътрешна Синархична Верига
„Молитва на Синархичната верига” – 1919 г.
Закони на Синархията; Правила на Синархичната верига
Кабалистични числа и фигури
Синархичното управление
Приложение на Синархията – Четирите съвета

2018 г.; 43 стр. над 40 цв.  картини , фигури, таблици, схеми и др. ; цена – 4 лв.

 

Пътят към Бога-РаммкаП Ъ Т Я Т   К Ъ М   Б О Г А
Акад. Христо Маджаров

ОСНОВНИ ТЕМИ
Защо търсим Бога?
Живите думи;
Защо трябва да се молим?
Какво е молитвата? Стълбата на Яков;
За какво да се молим? Кога да се молим?
Къде и как да се молим?
Скоростни молитви
Колко да се молим?
Истинската молитва
Чута молитва
Тесният (и широкият) Път

Из лекцията  „П Ъ Т Я Т   К Ъ М   Б О Г А ” (За молитвата) , Хр. Маджаров, 2017 ,  Мадара, Варна, Сливен и др.
2017 г., 40 стр. цв. печат.; над 30 илюстр. Цена 4 лв.

Традиция-РПРИНЦИПИ и ТРАДИЦИИ в БЯЛОТО БРАТСТВО  
Акад. Христо Маджаров

Основни теми:
Има ли Традиции в Бялото Братство?
Учителят срещу Религията в „Наука и възпитание”
Разлика от църковните традиции
ВЪНШНА ИЗЯВА И ВЪТРЕШНА ТРАДИЦИЯ
ТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ ЗА ОКУЛТНА РАБОТА
Чистота и вегетарианство
ОКУЛТНА ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЕЗОТЕРИЧНО УЧЕНИЕ
Световното Бяло Братство; Духовните Учители
План за развитие на V-та раса чрез 4 импулса
Синархичната Верига и Бялото Братство на Учителя
Кандидат-ученици и Ученици
ШКОЛИТЕ НА УЧИТЕЛЯ
ООК, СОК; Курс на сестрите; Клас на Добродетели;Кръжок по Синархия;
Утринни Слова; Синята книга
Направления за работа в Окултната Школа
Традицията в Космогонията на Учителя
Корените и плодовете на Традицията
Нашият избор

 Из лекцията  „ПРИНЦИПИ и ТРАДИЦИИ в БЯЛОТО БРАТСТВО”, Хр. Маджаров, 2017 , Мадара, Варна, Сливен и др.
2019 г. 52, стр., цв. печат.; над 20 илюстрации; Цена 4 лв.

Bog-Nowa Kultura copyБОГОМИЛИТЕ – носители на Нова Култура
Христо Маджаров

„… от древни времена, през прозаичното ни настояще,
Богомилите водят изтерзаното човечество
към чудни мистерии на бъдна Духовна Епоха …”

Защо бяха забравени богомилите? Историците се учат за богомилите от враговете им; Повторение на христовата драма 900 г. по-късно; Богомилското Учение е Езотерично християнство; Богомилството разчиства човешкия дух от лукавите деформации и наслоения на насилствените култури и религии; Мисията на Боян Мага, която той изпълнява по метода на Мъдростта и Жертвата; Богомилски традиции през вековете; Богомилски следи в европейската култура;
Богомилският петел ще пропее отново – предреченото ще се сбъдне!
Б
огомилите днес се завръщат, за да спасят света отново…

 Лекцията „Богомилите – носители на Нова Култура” беше изнесена от Хр.Маджаров на 13.04.2015 на Събора на богомилите в гр. Велики Преслав
2015 г., 40 стр., 28 цв. илюстр.; Цена 4 лв.
kor1ДОБРОДЕТЕЛИТЕ – някога и сега, Христо Маджаров

Двете антагонистични сили; Експериментът Атлантида; План за спасяване – Орденът на Преминаването. Емиграция: Авалон, Индия, Египет, Балканите;  Школите на Учителите и опазване на Тайната; Добродетелите в Египетските и Индийски школи: Йама-Нийама; Стария Завет и 10-те Божи Заповеди; Новия завет и 10-те Блаженства;
Добродетелите в Школата на Учителя Беинса Дуно: „Науката и възпитанието”; 1911 г. Пентаграмът и Пътят на Ученика; 1912 г. „Заветът на Цветните лъчи”; 1917 г.- Сестрински курс; 1919 г. – Съборът в Търново; 1920 г. София – Класът на Добродетелите; 1926 ООК: „Живите закони на добродетелите”.; 1926 г. – връх Мусала – призоваване от 4-те посоки; 1927 – на Ел Шадай; 1944 – Мърчаево, Изворът на Доброто;Вътрешна Работа на Ученика: Размишление, Концентрация, Съзерцание, Молитва, Медитация, Озарение, Вдъхновение, Служене и пр. Познание, отговорност и ориентация

 БЛАЖЕНСТВАТА – метод за самовъзпитание, Галя Маджарова

Тройно устройство на човека – Същност (Дух), Индивидуалност и Личност; Малките, Големите и Върховните Мистерии в Древна Тракия и Египет, Три степени на обучение за добиване на Знание и Добродетели; Възстановяване на изгубената връзка между „частите“ на душата и постигане на Единство. 10-те Блаженства и Дървото на Живота

Лекциите „ДОБРОДЕТЕЛИТЕ – някога и сега” и „БЛАЖЕНСТВАТА – метод за самовъзпитание” са изнесени на събора в Мадара ( 23 май 2015 г.), както и  в Айтос, Рила, Сливен и др. места…

2015 г., 70 стр. 30 цв. илюстр.; Цена 4 лв.

Поръчай

 

korАстрология чрез Сугестопедия
Автор: Росица Пармакова – магистър по Астрология

„НОВ МЕТОД за ОБУЧЕНИЕ. АСТРОЛОГИЯ чрез СУГЕСТОПЕДИЯ”
на Росица Пармакова – магистър по Астрология.
Тaзи книга разкрива един иновативен метод на обучение по астрология
Тя е за всички, които се интересуват от астрология и искат да знаят кои са и защо са тук. Тя е предназначена за желаещите да учат астрология, за преподавателите по астрология и също така като метод на обучение за други сходни науки и предмети. За първи път в България в Астрологична школа „Жив хороскоп“-Варна, вече трета година се провеждат курсове по Астрология чрез метода на Сугестопедия. В книгата най-подробно е описан целият процес на обучение в четирите му цикъла – въведение, концертни сеанси, разработка и представяне. Обхванат е целият учебен материал по натална астрология в пет теми: зодиакални знаци, планети, аспекти, лунни възли и домове.
Този метод е изключително ефективен, защото освобождава творческия и умствен потенциал, активирайки едновременно двете полукълба и създава условия за много бързо запаметяване и практическо приложение на преподавания материал. Това от своя страна съкращава от три до пет пъти времето за обучение – от две учебни години на шест месеца. Самото обучението е изпълнено с много радост, съвременна и класическа музика, лекота и забавление. Работи се по специално разработени лекции и допълнителни сугестопедични сценарии и игри. Благодарение на този метод, астрологията помага на търсещите души, да са в непрекъсната връзка с вътрешния си космос. Така астрологията се превръща в нещо повече от обикновено любопитство и повърхностно изживяване. Опитваме се директно да осъзнаем себе си и нашето място в света чрез практики и упражнения, изведени от нашите астрологични карти като планетарни картини. Или казано накратко “да се слеем със своя хороскоп“, вместо да търсим отговорите от втора ръка. Сугестопедията дава възможност, увереност и способност да се тълкува хороскопа по един уникален – творчески почерк, различен за всеки астролог. Само това, което е личен опит, спомага да придобием мъдрост за себе си, а оттам- и за хората, които обичаме. Ако решим да се настроим към тези принципи, може да открием, че живеем на съвършено ново равнище и се радваме на по-високо ниво на осъзнаване.

Цена: 18 лв.
Поръчай

КабалаКабала. Традицията – Атлантида, Тракия, Европа, автор: Галя Маджарова

Уникалното в тази книга е разкриването на едно дълго пазена Тайна – БЪЛГАРСКАТА КАБАЛА. Авторката проследява нишката на Традицията от Атлантида, през Тракия, Мала Азия и Европа.

Направени са съответствия между понятията в различни школи по Кабала (Еврейска и Западна) и са надградени с даденото за Новата Епоха от Учителя Беинса Дуно.

Разгледани са и методи и упражнения, които могат да бъдат разбрани само чрез знанията давани от Кабала. Тълкуването и осмислянето им е направено от ниво, възможно само за човек с езотерична култура и познаващ принципите и традицията на Школата на Учителя Беинса Дуно. Разкриват се и други неизвестни факти – напр., че Учителят е имал в Школата си окултен кръг, на който е преподавал Кабала.

Авторката осветява забравената истина за Българското Дърво на Живота, която Учителят Беинса Дуно възстановява тук, на Българска Земя:
„Божественото Учение в България първо бе посадено в Школата на Орфей. След време тези семена възраснаха и дадоха стъблото на едно Дърво, което представлява богомилското учение. Днес учението на Великия Учител представлява клоните на това Дърво, които опират в Небесата на Всевишния. Това е Дървото на Живота – Дървото на Бога, посадено на българска земя. 
Корените му са в недрата на земята българска.
Стъблото на това Дърво се извисява в духовния свят.
Клонищата на това Дърво отиват в Божествения свят.
Това Дърво се храни от Словото на Бога 
и на Всемировия Учител…”  (Учителят Беинса Дуно)

Из книгата „Кабала. Традицията – Атлантида, Тракия, Европа”, Галя Маджарова, изд. Алфиола, Варна 2015 г., 320 стр. (над 200 илюстрации, схеми и диаграми…) , Цена: 24 лв.

Поръчай

 

 Духовни явления ДУХОВНИ ЯВЛЕНИЯ из ДНЕВНИКА на МОЯ ЖИВОТ
автор: Велко Петрушев

“Новото Откровение на Йоан”

„Преди 2000 години, по времето на Христа, Йоан написа Откровението на един символичен език, защото тогавашното съзнание бе на много ниско ниво. Сега Йоан е пак на земята, във Варна. Сега брат Велко ще напише Ново Откровение на един красив, изящен философски език, което да отговаря на Новата Култура, която иде.
Не се смущавайте! Пазете всичко в тайна! Силата е в тайната.” 
Учителят Беинса Дуно

През месец август 2014 г. във Варна бе издадена книгата „ДУХОВНИ ЯВЛЕНИЯ из ДНЕВНИКА на МОЯ ЖИВОТ” (част 1),автор Велко Петрушев.
Това е част от т.нар. “Вътрешна Школа”, която Учителят е водил във Варна чрез брат Велко Петрушев, за когото  казва, че “… ще напише Ново Откровение на един красив, изящен философски език, което да отговаря на Новата Култура, която иде…”

2014 г., 120 стр., над 60 архивни снимки от албума на брат Велко; Цена: 10 лв.

Поръчай

 

kor-Y3„Бъдещото верую на човечеството”, съставител: Галя Маджарова
по. Бъдещото верую на човечеството”, съборни беседи, 1-3 септември 1933 г.
София, Изгрев

144 въпроса и отговора; 24 легенди, притчи, поучения и сентенции от Учителя Беинса Дуно
2013 г., 223 стр.


цена: 8 лв.

Поръчай

 


Коледни Тайнства
(сборник беседи)

Елвилюри, РОЖДЕСТВО (стихотворение)
Христо Маджаров,
Бъдник
Галя Маджарова, 
Зимни тайнства
Макс Хайндл,
Мистичният смисъл на Рождество Христово
Михаил Иванов,
Коледа и загадката около раждането на Христа
Парамаханса Йогананда,
Коледни медитации

Един отличен Коледен подарък !

ISBN 978-954-8139-64-9;  184 стр.;  2012 г.
Цена: 12лв.

Поръчай


Идвам от Слънцето
Автор: Флавио Кабобианко

Едно дете си припомня какво е било преди да дойде в ново тяло на Земята, как е избрало своите родители и е било родено.

Когато Флавио става на 3- 4 годинки и може да се изразява, разказва на учудените си родители неща, които обръщат представите им за света. Например им рисува строежа на Вселената, говори им за Духове, Ангели, причинно- следствени връзки … Искрено, непринудено и по детски, обаче сякаш разбира повече от света, Бог и Живота от тях.

След дълго колебание родителите се решават да издадат всичкия материал, който са събрали от чудните разкази, рисунки и случки с малкия им син. За това помага и издателката Ама, виждайки в детето неговия духовен потенциал. Те вярват, че има още много такива “пратеници” сега на Земята между днешните деца и с тази книга искат да им вдъхнат кураж.
www.Sun.Alfyola.com

Цена: 12лв. (книгата е изчерпана)

Свещената наука за числата
Автор: Корин Хелин

Корин Хелин (1882-1975) е мистик и окултист от Атланта, Джорджия. От ранна възраст е посветена в древните мистерии. Ученик на Макс Хайндел (основател на Братството на Розенкройцерите) продължава неговата работа като старши Ученик на Йерархията. Нейните студенти и аспиранти по езотерика и окултизъм разпространяват хармонията и красотата в изгряващата Нова Епоха на Водолей.

Корин си заминава на 93 години като автор на 28 езотерични тома.

Тя е световно известна в New Age кръговете като пионер, който отваря път за нови огромни области на изследвания, свързани с предстоящата Епоха на Водолей.

Корин използва своето ясновидство и разширено съзнание, за да въплъти в книгите си принципите и Познанието от първа ръка, получени от изслед-ванията на Древната Мъдрост.

 „Свещената Наука за Числата” съдържа заключения от голям личен опит и изследвания на кабалистичните принципи на числата и свойствата им според Библията, Питагор, учениците на Херметизма и Розенкройцерите. Нейното убеждение е, че: „Числата са представители на сили, които работят на най-високите духовни нива.”

Цена: 15лв.


Предтечи на Паневритмията
(от поредицата “Тайната на Свещения Пръстен”)
Автор: Христо Маджаров

Тази книга е изключително полезна за тези, които търсят Свещените Традиции на Братството на Светлината. Това е ценно ръководство за търсещия Пътя към Свещената наука. Тя докосва Вечните Тайни и е ключ за разбиране на Космичната Програма.

Авторът ни води уверено през дебрите на времената и ни запознава с мистерията и силата на Танца. Разкрива го като метод за трансформация на готовите да участват в Свещения кръг. Показва как през вековете посветените използват танца за обединение на физическото и духовно тяло на индивида.

Това е пътуване в миналото, изследване на настоящето и поглед към бъдещето на мистичните танци на западни и източни школи на Светлината.

Така читателят ще се докосне и до Тайната на Свещения Пръстен.

Книгата е синтез от познания и опит на автора. Освен обяснение за вечните тайни и българските мистерии, той ни показва, че Паневритмията не е ритуал или танц, а е трансформатор на Космичния магнетизъм. Читателят ще де докосне и ще усети енергията на свещените реликви; на Стоунхендж; на Пръстена на Нибелунгите; на древните тракийски, индийски, персийски, египетски, еврейски и гръцки мистерии; на суфи и дервиши; евритмията на Щайнер; танците на Слънцето на Солара и формообразуващата сила на ритъма и ще осъзнае връзката им с Паневритмията – мистерията на Настоящето и Бъдещето.

2012 г. 152 стр. над 100 илюстрации – схеми, фигури и др.  Цв. кола; цена: 16 лв. – меки корици, 22 лв. – твърди корици

Поръчай

Попитай Учителя – 2
съставител: Галя Маджарова

99 въпроса и отговора и 228 сентенции  от Учителя Беинса Дуно
от. „Ценното из Книгата на Великия Живот
”, съборни беседи, 19 юли-24 август, 1932 г., Рила

Тя е за тези, които знаят,
че не знаят!
Ако нещо не е ясно –
попитай Учителя!   

2012 г., 176 стр. , Цена: 8,00 лв.

Поръчай


Мистерии в Зората на Епохата на Водолея
Автор: Христо Маджаров

Документална хроника на езотеричните школи в зората на епоха Водолей (19-20 в.) с богат илюстративен материал. Хронологичният обзор изследва зародилите се учения в дълбочина и дава обемна представа за мащаба на процесите, които ги пораждат и движат.

Това е книгата, която може да ориентира истински търсещия в океана от мнения и интерпретации на дух. учения, за да му покаже мястото на всяко едно от тях в общата мозайка.

408 стр.;  над 200 илюстрации – снимки, фигури, схеми, диаграми; Цветна кола;

цена: 20 лв. (меки корици),               30 лв. (твърди корици)

Поръчай

Български Царици – Амазонки
автор: Галя Маджарова

След книгите “Златна България” и “Отново амазонки” (за които е отличена с Чувашка национална женска премия – Емине), и в тази си книга Галя Маджарова възстановява драмите на отминали животи на велики жени, свързани съдбовно с нашата история…
Савската царица, Семирамида, Бастет, Тамарислу, които за съвремието ни са по-скоро образи от приказките, всъщност са реални исторически личности и носят български ген…

…във всяка жена живее една царица, жрица, амазонка и във всеки мъж  един принц, трубадур, рицар. Те са най-прекрасната част във всеки от нас. Нека ги събудим от дълбокия сън и да премахнем преградите на егоизма! Дошло е време всеки с радост да заеме отреденото му място в Цялото.

260 стр.; Над 100 илюстрации- снимки, фигури, схеми, диаграми, цена 20 лв.;  ISBN 978-954-8139-55-7

Поръчай


Колелото на Зодиака
автор: Георги Томалевски

Сборник есета
Тази малка книжка е ключ към същността на Астрологията. Тук не се дават интелектуални знания, а нещо много по-важно – как изглежда светът от гледната точка на 12 отрязъка от Астрологичния кръг. Така всеки докоснал се до тази книга, ще може да съпреживее 11 други гледни точки. А съпреживяването не е ли най-важното в астрологията? Това е истинският учебник, който ни учи по нетрадиционен начин да вникнем в същността на нещата.
В втората част на книгата е събрана и огромната скръб на едно любящо сърце, загубило своята сродна душа. Авторът оголва душата си и от там болката му гледа читателя право в очите. Скръб, мирова скръб блика от всеки ред. Всяка дума е жива рана. Ала светлите личности и в най-голямата си мъка стигат до светлия хоризонт на Надеждата, която идва от Вечността, за да ни подарят прозрение като това:
“Разбрах тайната: Потребно е да любиш някого на този свят, защото само любовта може да даде красота и безсмъртие дори на смъртните неща.”

Цена: 10лв.

Поръчай

Сказания за Новата Епоха
автор: Георги Томалевски
Съставител: Христо Маджаров

Есета с изящен рисунък на фразата и дълбочина на прозрението. Някои заглавия:
“Моето раждане”, “Друмникът”, “Световната душа”, “Изкуството – предвестник на новата епоха”, “Странникът”, “Слънцето ухае”, “На децата – моите малки приятели”, “Роса”, “Два свята”, “В навечерието на синтетичната епоха”, “Идващата раса” , “Ще дойде Тя”.
Във всички негови творби духовното е сърцевина и върховна мярка за всичко. Вдъхновеното му слово помага на душите да се устремят към Новата Епоха.

2009 г., 171 стр., ISBN: 978-954-8139-54-0                            цена: 10 лв.

Поръчай

 

КНИГИ С АВТОР ХРИСТО МАДЖАРОВ

Пътуване през Времето
/Българо- Японски Мистерии/

автор: Христо Маджаров

Откъде е името “БЪЛГАРИ”?
Български календар и миграции в Далечния Изток
Родственици ли са японци и българи?
Как е създадено Айкидо?
Какво ражда светоусещането на Дзен?
За Новия Порядък според български и японски пророци

40 стр., над 100 илюстрации – снимки, схеми, диаграми,
22 цветни илюстрации, 2007 г.
ISBN: 978-954-8139-45-8
Цена: 18 лв.

 

 

Големият Заговор срещу БЪЛГАРИТЕ, кн. 1
Автор: Христо Маджаров

Духовните корени на българското достойнство.
Кардинални въпроси на старобългарската история.
Инсинуации в историята ни. Мисията на Борис I.
Аркаим – древният космичен прабългарски град.
България – най-могъща в Източна Европа.
Ние сме генетични носители на нашата история.
240 стр.,  над 120 илюстр., 2001 г.
ISBN: 954-8139-34-0 (кн.1)        Цена: 20 лв.

Поръчай

 

Големият Заговор срещу БЪЛГАРИТЕ, кн. 2
(Скитникът евреин под небето на Тангра)
Автор: Христо Маджаров

Българите – библейски народ.
Кой и защо спаси българските евреи.
Копието на Съдбата.
Сталин, Хитлер и възмездието.
Заветът на Пророците.
290 стр., мека и тв. подвързия, 120 илюстр., 2004 г.
ISBN: 954-8139-41-3 (кн. 2)
Цена: 18 лв. – мека корица
24 лв. – твърда корица

Поръчай

 

Златна България
Включва книгите:

ЕПОПЕЯ НА ЗАБРАВЕНИТЕ БЪЛГАРИ – Хр. Маджаров
СРЕБЪРНИЯТ ПРЪСТЕН НА БЪЛГАРИТЕ – Г. Колева
БЪЛГАРКИТЕ-АМАЗОНКИ – Г. Колева
ЗЛАТНА БЪЛГАРИЯ – акад. М. Юхма
Пътят към Шамбала; Кой покръсти българите?
Пришълец ли е Аспарух? Бащините земи на Кубрат;
Тайният План на Тангра; Один и пръстенът на нибелунга;
Български вълни в Италия; Възкръсналият Феникс.
Срещи с благите българи; В търсене на Шамбала.
Атлантида – мит и реалност; Аркаим; Царици на Граала.
Потомци на атлантите; Българите по пътя към Шамбала;
Траки и амазонки на Волга; Феномени от Волжка България.
330 стр., над  200 илюстр., 2002 г. ( първо изд.)
2-ро допълнено издание с цетна кола  – 2016 г.
Цена: 24 лв. – мека корица, 30 лв. – твърда корица

Поръчай

Любов и Еволюция
Автор: Христо Маджаров

Цикъл лекции
Ново разбиране за мъжката и женската природа
като поляризация на Космичната Творческа Енергия.
Древен ключ за трансформация и хармония.
Съдържа лекции:
Мъжка и женска природа; Пол и еволюция;
Сътворяване на човешкото тяло чрез емоциите;
Чистене на емоциите; Мистичен брак;
Зодиакът тъче телата ни; Създаване на чакрите;
Женитбата: шанс за еволюция или деградация?
Епохалният танц на Любовната Енергия;
Човекът – Сътворец във Вселената.

384 стр., 115 илюстрации, схеми, таблици, 1998 г.
ISBN: 954-8139-21-9                                            Цена: 20 лв.

Поръчай

 

Завръщането на Богомилите
Автор: Христо Маджаров

Големият заговор срещу България, старателно криеше през вековете, великата история на Българския етнос. Врагове са писали историята ни.

Времето на информационното затъмнение приключи. Скритата истина за “българската ерес” излиза наяве. Великите посветени на България Богу-милите, водят Човечеството от хармонията на Орфеевото учение,през светлината на Богомилското учение, към свободата на Универсалното учение.

Така те периодически обновяват света.
Това е и мисията на България – патриарх на Човечеството и семе на нови цивилизации.
Разкрива се за пръв път космологията и гносеологията в учението на Учителя Беинса Дуно, наречено на Запад “Нова българска ерес”.

96 стр., 50 илюстр., 1997 г. Цена: 4 лв., цв. печат

Поръчай


Брошури “България в Световното обединение”

№ 1 Космичен план от преди 5500 Години
Автор: Христо Маджаров

Животът като Космичен Експеримент. Цели, Програма и Реализация на Космичния План. Особената роля на българите след Атлантските цивилизации. Орфееви и Египетски Мистерии. Защо Христос отиде при евреите?

30 стр., 1993 г. Цена: 2 лв

Поръчай

 

№ 2 Мелхиседек (Пътят на Вярата)
Автор: Христо Маджаров
Три нива на историята, програма и ключ на световния развой. Пълен цикъл на миналите и бъдещи култури. Атлантският корен на траките. Мисията на Българския Дух в световната история, според Космичния План. Атлантското ясновидството е заменено с Вярата през последните 4 хилядолетия. Убеждението ще бъде движеща сила на Творческа реализация през бъдните векове.

96 стр., 16 илюстр., 1995 г. ISBN: 954-8139-08-1 Цена: 18 лв.
(В момента е изчерпана)

Поръчай

 

№ 3 – Български Мистерии
(Борис, Симеон и четиримата братя)
Автор: Христо Маджаров

На изток вироглавите българи проиграват своя духовен кредит, отпуснат им според Космичния План. При завръщането им в родината Планът отново се задейства.

Те трябва да изплатят с кръвен данък натрупаната карма и да се завъртят на мелницата на кармичното колело.
В четирите кардинални точки на това идейно колело са четирите мирогледа на синовете на цар Симеон, четири изпита, през които България минава.
Ще вземат ли българите своята матура?
Ще бъде ли отново България велика?

48 стр., 1993 г. Цена: 4,00 лв.; Цв. печат.

Поръчай

 

Световни Мистерии (Цикъл Лекции)

 

№1 – Изкуството да слушаме. Тайната на разбирането
Автор: Христо Маджаров

Разяснявя психическата настройка, необходима за правилното възприемане и непротиворечиво възприемане на хората.
24 стр., 6 илюстр.

Цена: 2 лв.

 

 

№2 – Завръщането на Езотеризма
Автор: Христо Маджаров

Днес, както и в миналото помощта и спасението на човечеството ще дойдат отцентровете на Езотеричните Щколи, защото съвременната наука не е в състояние да спаси загиващата днешна цивилизация.
40 стр, 9 илюстр.

Цена: 2 лв.

 

 

№3 – Космичният ритъм тъче Вселената
Автор: Христо Маджаров

Разглежда същността на Словото, мисията на Учителите, Космосът като свръхорганизъм, спектър от цикли на живота. Дава практическо използване на Космичната Енергия.
44 стр., над 20 фигури, схеми,  диаграми;  формат А4/2 – 4 лв

 

 

 

 

№4 – Сътворяването на Човека
Автор: Христо Маджаров

Земята е сфера за усъвършенстване, на която човешките индивиди изпълняват своите епохални роли в Драмата на Живота. Разглеждат се Египетските Мистерии; загадката и разгадката на Сфинкса.
52 стр., 10 фиг.

Цена: 4 лв

 

№ 5 – Раждането на Спасителя
Мистерията на Голгота
Автор: Христо Маджаров

Разгадана е част от символиката на Космичната драма; на хълма на Голгота; на трите кръста; на участващите персонажи. Тълкуват се 12 фрази произнесени от Христос, както и други библейски стихове.

40 стр. Цена: 2 лв –
Цв. печат – 4 лв.

Поръчай

 

№ 6 Четвъртата вълна на бялата раса
Защо е ново учението на Беинса Дуно

автор: Христо Маджаров

Еволюциятя не е механична;
План за развитие на петата раса;
Четири световни импулса. Задачи;
Специалната роля на траките (благарите);
Тракиецът Орфей, етнархът Урфил, Учителят Христос, богомилът Боян Мага;
Първият превод на Библията е в Тракия;
Учителят Беинса Дуно и неговата Мисия;
Образуване на Школите. Методи за работа;
Космогонията на Учителя. Пътят на Ученика;
Неизвестни изказвания за Учителя от известни хора

2009 г., 27 стр., 10 илюстрации и диаграми                 цена: 4 лв.

Поръчай


Учителят Беинса Дуно и Бялото Братство

автор: Христо Маджаров
Брошура №8 от цикъла “Световни мистерии”.
Хронологичен коментар върху антропософската статия на Хари Салман за паралела между ученията на Антропософията и Бялото Братство.
2009 г., 44 стр.     10 илюстрации и диаграми               цена: 4,00 лв.

Поръчай

Книги под редакцията на Христо Маджаров


Отново Амазонки
Автор: Галя К. Маджарова

“Повдигнете жената и светът ще се оправи за 25 години.”

Амазонски ген на българката. Тракия – приемница на Атлантида.
Сборяново – българската Гиза. Амазонките и Свещеният Граал.
Орфееви мистерии. “Веда Словена” и Юдите.
“Показалец …” на Г. Раковски

303 стр., 140 илюстр., 2008 г. 20 лв.

Поръчай

 

Древните Българи-ЧувашиДревните Българи-Чуваши
Автор: акад. Михаил Юхма

Авторът синхронизира различните исторически школи.
Част I “ПРЕДЦИТЕ” – изследва времето преди хил. години в Азия;
Част II “ПРАДЕДИТЕ” – показва връзките ни с Китай и Алтай;

Част III “ДЕДИТЕ” – авторът ни занимава с Хунската епоха;
Част IV “БАЩИТЕ” – изследва живота в Кавказ и Приазовието;
Част V “БЪЛГАРИЧУВАШИТЕ” – за Кубрат и синовете му;
Част VI “ЧУВАШИ” – живота на нашите братя на Волга.

Увлекателно и лаконично, авторът разкрива приказен свят на познати и непознати за нашата историография личности. Читателят ще се запознае с произхода и житейските драми на: духовни водачи като Заратустра, Валем-Хося и мн. други. Четейки този величествен епос, читателят ще усети, осъзнае и преосмисли по нов начин Заветите на Паисий.

403 стр.,  2003 г., , 30 лв. – твърди корици,  24 лв. – меки корици

Поръчай
Бибилия на Хуманизма
Ив. Терзиев, Хр. Маджаров

Махатма Ганди – човекът-загадка
Как Ганди изгони Британската империя
“Непостоянният” Тагор.
Нобеловата премия и литературните критици.
Дж. Неру и Ганди – национализмът срещу империализма.
Ганди, Тагор и Неру рисувани от художника Борис Георгиев.

106 стр., над 60 илюстр. 2008 г. ISBN: 978-954-8139-51-9,  цена 8 лв.

(в момента изчерпана)

Светът на Лечителя, д-р Т. Чаушев
(Лечителят от Свети Влас)

“Нито на Изток, нито на Запад съм срещал друг, който така тънко да познава човешкото сърце с неговите тъмни низини, съкровени копнежи и сияйни върхове”

Хр. Маджаров
Второ допълнено издание, 136 стр., 2004 г. ISBN: 954-8139-08-1 Цена: 10,00 лв.

Поръчай

 

 

В Светлината на Учителя
Любомили (Л. Лулчев)

(предговор от Хр. Маджаров:  Българският Распутин – биографично есе за живота на ясновидеца Л. Лулчев)

Разкриват се окултните явления и Учението на Беинса Дуно в нетрадиционни форми.

140 стр., 1999 г. ISBN: 954-8139-08-1,  Цена: 10 лв.

Поръчай

 

При Адепта, Любомир Лулчев
(предговор от Хр. Маджаров – Тест за ученици и читатели)

Описани са среща с Учителя и духовни пътувания: на Хималаите при Мория; при сродна душа преди 32000 г.

Показана е трудността за преминаване на бариерата между ограниченото съзнание и Духовния свят.

64 стр., 2000 г. ISBN: 954-8139-27-8   Цена: 10 лв.

Поръчай

 

Космогония на Розенкройцерите
Макс Хайндл
Една вдъхновена книга, съдържаща разкрити факти, запълващи привидната празнота между Религия и Наука; факти, които вълнуват модерния интелект и успокояват старомодното сърце.
Видими и невидими светове. Човек и методи на еволюция. Дух, Душа и тяло.
Мисъл, памет, духовно израстване. Съзнание, подсъзнание и свръхсъзнание.
Науката за смъртта, живот в Небето, благодеянията на Чистилището.
Подготовка за прераждане. Законът на Следствието. Връзката на човек с Бог. Генезис и еволюция на Слънчева система. Хаосът – полето на Космоса. Раждане на планетите; планетни Духове. Луната – осма сфера на ретрогресия.
Разделянето на половете. Луциферовите духове и Падението. Шестнадесет пътя към разрушение. Христос и Неговата мисия. Мистерията на Голгота и очистващата кръв. Бъдещо развитие и Посвещение. Придобиване на познание от първа ръка. Западни методи за западни народи.

Гголям формат,  595 стр., 56 стр.индекс, над 20 илюстр.
ISBN: 954-8139-08-1,  Цена: 40 лв. – твърди корици (изчерпана);  35 лв. – меки корици

Поръчай

Житен Благослов
Автор и съставител: Христо Маджаров

Тайната на живота; Тайната на Бъдното
Житното зърно – в стотици беседи; Уроците на Житното зърно
Енергиите на житото; Болестите се готвят в кухнята
Мнението на Учителя; Отглеждане на житото
Житното зрънце на Заратустра (легенда)
Моралът на житото; “Хранене, пост и житен режим”
Превъплъщенията на Житното зърно.
“ Ако има на земята панацея, това е покълналото жито. То царува на върха на хранителната пирамида”

156 стр., 48 илюстр., 2006 г.  ISBN-13: 978-954-8139-44-1
Цена: 10,00 лв. – мека корица;        14 лв. – твърда корица;(изчерпана)

Поръчай

 

Загадката на Живота и Смъртта
Макс Хайндл

Розенкройцерското виждане относно къде се отива и какво се прави след смъртта.
Откъде идваме? Защо сме тук? Накъде отиваме?
Законът за Прераждането и Закона за Следствието.

Теорията на Прераждането учи, че всяка душа е една интегрирана част от Бога. Тя е обгърната с всички божествени способности, както семето на растението; с повтаряне на съществуването в земни тела с латентни сили, които се развиват в динамична енергия.

20 стр., 2007 г. ISBN: 978-954-8139-46-5 Цена: 3 лв.

Поръчай

Възпитание на Детето
по Макс Хайндл

Розенкройцерското схащане за възпитанието и образованието на нашите деца. Родители, които желаят да дадат на детето всички предимства, още преди раждането, дори преди зачеването, трябва да насочат мислите си в молитва към задачата която предприемат.

Звездни влияния допринасят за създаване и растежа на едно силно и здраво тяло.
По време на утробния период, родителите трябва постоянно да поддържат във въображението си идеала за един силен и полезен живот на идващото същество.

Добре е  да направят хороскоп на детето и да научат звездните знаци, които ще обусловят силните и слабите страни от характера на детето.

12 стр., 2007 г. ISBN: 978-954-8139-47-2  Цена: 4 лв.

Поръчай

За и против аборта
по Макс Хайндл

Всеки живот ни осигурява с преживявания, които са много важни за нашия прогрес.

Ученията на Западната Мъдрост противодействат на коварните въздействия на материализма и помогат за по-нататъшното духовно развитие на хората..

12 стр., 2007 г. . ISBN: 978-954-8139-48-9 Цена: 4 лв.

 

 

Новата Култура през Епохата на Водолея – ч.3

Етапите на еволюция на цялата видима и невидима Вселена.
Расите и техните исторически задачи;
Богомилството като проява на българския дух и като активен фактор за реформацията на Запада.
Предсказания за събитията през близките хилядолетия.

(книгата е в 3 части)

180 стр., Над 60 схеми, диаграми и др. илюстрации; Цена 20 лв.

 

 

Освобождение чрез Космично Съзнание/strong>
Д-р Методи Константинов (съставител Хр. Маджаров)

Представен е Новият Космичен мироглед, очертан от Учителя Беинса Дуно в Неговата Школа.Това е Вратата на Школата за философи и интелектуалци.

Народите и личностите следват Космичния ритъм. Те ще си подадат ръ-це по пътя към Свободата.

Най-хуманни и висши максими, носещи истинска Свобода.

168 стр., 35 схеми, таблици и др. илюстрации, , 2001 г. Цена 20 лв.

Поръчай

 

Други Книги

Занони
Едуард Булвер-Литон

Романът е написан увлекателно в стила на класическия приключенски роман. Повествованието води героите и читателите през многобройни перипетии и приключения на фона на кипящия в навечерието и по време на френската революция живот в Западна Европа. За него Р. Суинбърн Клаймер (автор на “Book of rosicrusia” – тритомна история на ордена на “Розата и кръста”) казва:

“Ако бяха унищожени всички книги освен “Занони”, този, който има очи да вижда и възможност да разбира, би могъл лесно да възстанови цялата система на посвещения в окултното усъвършенстване.”

1992 г. (в два тома), ISBN: 954-В139-01-4

Цена: 20 лв (в момента е изчерпана)

Поръчай