Издателство АЛФИОЛА е родено през 1990 г. в гр. Варна.

Президент Георги Кръстев.

Издателство АЛФИОЛА е по-скоро идея, философия, мироглед, отколкото “предприятие” за издаване на книги.

Дълбокото убеждение на екипа е, че езотеричното е вътъкът на света, в който живеем…

Затова за издателството е шанс, че сред четиримата идейни създатели (Георги Кръстев, Ангел Ангелов, Диан Семов…) е и Христо Маджаров. Неговите книги са фундаментални за жадните за езотерично познание и са врата за тези, които търсят Пътя към Школата на Учителя Беинса Дуно.

Книгите му са доказателство, че в основата на историческия развой на България и на света също стоят причинно-следствени връзки, които разкрива езотеризмът. Първите му брошурки на историческа тематика (Космичен План отпреди 5500 години…) са посрещнати от представителите на казионната наука и религия, крайно негативно, но след появата и на други книги на книжния пазар с подобна тематика, оценките за тях се “преосмислиха”.

Сега се преписват (без да се споменават авторите и издателството) цели пасажи, глави от наши книги… Такива са идеите за: богомилите, че българите са тръгнали от тук, че българите са автохтонното население на Балканския п-в, че траките са българи, че имаме сродство и с народите от Афганистан, Мала Азия… и мн. др. Но това показва, че книгите ни са извор. Познанието, което дават е обемно, синтезно, синкретично. Това са книги на Новата Култура.

Идеите ни са новаторски, авангардни.
Книгите ни са многопосочни, но винаги с многомерната идея за Цялото.
Нашите книги са за мислещи и свободомислещи хора!

Затова, Драги Читателю,
това, че си отворил този сайт, означава, че си достигнал степента Търсач!

Добре дошъл в света на Алфиола!

 

Публикация за издателство “Алфиола” във вестник “Народно дело” 14 септември 2011

Alfyola_statiq