Images

Михаил Юхма

Акад. Мишша Юхма е от най-изявените писатели на Чувашия и Русия. Автор е на повече от 100 книги – проза, поезия, драматургия, изследователски трудове по древна и средновековна история на чувашския народ. Преведени са на над 15 езика, сред които на китайски, унгарски, японски, алтайски, естонски, якутски и др. На сцените на много театри в света се поставят негови пиеси.

Носител е на Златен медал на ООН, лауреат е на много международни премии…, участва в секретариата на редица съюзи на писатели от цял свят, председател е на Съюза на чувашките писатели…

М. Юхма е български патриот, будител и хуманист. За него всеки народ е велик, всеки език е прекрасен… И всички са свързани. Смята, че трагедията на един е трагедия на всички. Бие с тревога Вселенска камбана, когато някой етнос е в геноцид.

За него писателите идват на света, за да възраждат корените на националната култура и да формират духа на народа…

Първата му издадена книга в България бе “Златна България” (изд. Алфиола, 2002) в съавторство с Христо Маджаров и Галя Колева.

В книгата “Древните българо-чуваши” (Алфиола, 2003) българският читател се запознава с още една от фундаменталните му творби.