Predte4i Na Panawritmiqta

Предтечи на Паневритмията

Предтечи на Паневритмията
Автор: Христо Маджаров

Тази книга е изключително полезна за тези, които търсят Свещените Традиции на Братството на Светлината. Това е ценно ръководство за търсещия Пътя към Свещената наука. Тя докосва Вечните Тайни и е ключ за разбиране на Космичната Програма.

Авторът ни води уверено през дебрите на времената и ни запознава с мистерията и силата на Танца. Разкрива го като метод за трансформация на готовите да участват в Свещения кръг. Показва как през вековете посветените използват танца за обединение на физическото и духовно тяло на индивида.

Това е пътуване в миналото, изследване на настоящето и поглед към бъдещето на мистичните танци на западни и източни школи на Светлината.

Така читателят ще се докосне и до Тайната на Свещения Пръстен.

Книгата е синтез от познания и опит на автора. Освен обяснение за вечните тайни и българските мистерии, той ни показва, че Паневритмията не е ритуал или танц, а е трансформатор на Космичния магнетизъм. Читателят ще усети енергията на свещените реликви; на Стоунхендж; на Пръстена на Нибелунгите; на древните тракийски, индийски, персийски, египетски, еврейски и гръцки мистерии; на суфи и дервиши; евритмията на Щайнер; танците на Слънцето на Солара и формообразуващата сила на ритъма и ще осъзнае връзката им с Паневритмията – мистерията на настоящето и бъдещето.

2012 г. 152 стр. Цв. Кола   цена: 11 лв. – меки корици, 15 лв. – твърди

Поръчай