СВЕЩЕНИЯТ ОГЪН – Празник на Лятното Слънцестояние /из “Празниците на Природата” от цикъла “Световни мистерии”/ Христо Маджаров

Ела, Божествен огън! Да бъде Виделина!

Когато сме събрани всички заедно около огъня, ние изобразяваме Знака на Слънцето – кръг с централна точка. В Центъра е огънят, а ние сме в периферията на живота.
Чрез концентрация върху огъня, ние излизаме от периферията, за да се доближим до Централния Източник, до Свещения Огън. Обладани от него, саламандрите играят танца на Енергията, която е кондензирана Светлина. Това е Първичният Божествен огън, излъчил се при създаване на света от Творческата заповед: „Да бъде Виделина!”
Светлината е първичното, което се разкрива чрез огъня. Да търсим Светлината, да се концентрираме върху нея! Яденето и пиенето да ги поставим на последен план.
За да придобием Свободата, да затворим очи и да се съсредоточим върху тази подвижна светлина, която прониква всичко и носи благословение!
Светлината е кондензирана Мисъл на висши същества.

В този момент огънят приема нашите чувства, нашите мисли, пречиства ги и ги отправя нагоре. Духовните ученици не трябва да схващат жертвата в пречистващия огън като лишение и обедняване. Истинската жертва е в превръщане на всички изхабени, остарели, нечисти елементи в Светлина и Топлина – проекции на Мъдростта и Любовта.
Ела, Божествен Огън!
Ела и очисти ни! Ела и обнови ни! Влез в сърцата ни, обгърни душите ни, изправи нагоре мислите ни! Както тези черни клони изгарят и се превръщат в светлина и топлина, така нисши чувства, криви мисли и негативни дела да се преобразяват в Любов и Мъдрост! Защото Любовта и Мъдростта са плодове на Духа.

Ела, Божествен Огън!
Изгори всичко, което подтиска душата, блокира волята, сковава ума и превръща сърцето в арена на тъмните сили! Защото изгубихме човешкото подобие на Божеств. образ, защото затънахме в блатото на пороците си, на безлюбието, на лъжата и самоизмамата и защото заляхме земята със свещена кръв! Защото пеем химни на Бога – на Доброто, на Истината, на Братството, а служим на най-нисшото в себе си – на заблужденията, на егоизма, на слабостите, на плътта си… Защото сме станали слуги и роби, подчинени на злото. Защото сме се възгордели и забравили и нас, и Духа. Казваме, че Духът е проява на Бога. А забравихме, Господи, че си по-жив от нас, забравихме да вдигаме очите си нагоре, към Твоето Слънце – светилище на Твоята безусловна Любов.
В пътя на нашите безкрайни отклонения, сме дошли до крайната точка по пътя на Злото, на крачка от бездната. Сега сме изправени пред фаталните въпроси на сфинкса – ще отговорим ли правилно, или ще станем роби на храма? Днес Гордиевият възел е отново пред нас. Ние го сплетохме с живота си, със заблужденията си, с гордостта си, с отклоненията си от Пътя на ученика. Защото се възгордяхме от много знания и светски успехи; Затворихме очите си пред Светлия Божествен образ,ушите си – пред Тихия глас на Божествения си Баща, сърцата си – за топлината на безкористната Любов…
Гордиевият възел не може да бъде разплетен! Напразни са всички усилия, напъни, хитрости и лъжи. Напразни са и молитви, обещания и молби… Защото се е заплел от натрупаната вековна Карма – от събраното зло, което сме извършили в сегашния си живот. Гордиевият възел може само да бъде разсечен! Той може само да се изкупи – да се неутрализира, да се трансформира, да изгори в огъня на страданието, във високите вибрации на духовния, на Божествения Огън!

Възвръщане към Вечното
Ела, Божествен Огън!  Очисти ни в прегръдките, в трепетите на Страданието!Всичко старо, зло и отрицателно, трябва да изгори. Няма вече друг изход, друго спасение, друго решениена трудната задача, освен страданието. Ела, Божествен Огън! Защото без Теб сме изгубени! Само страданието ще ни очисти, само то ще ни спаси! Огън върху телата, огън в сърцата, огън в душите. Каквото е отвън, такова е и вътре. Всичкото зло да изгори, всичко да бъде пречистено! Иначе няма да получим свободата си; не ще можем да облечем новите дрехи на святостта, без които не ще ни допуснат да влезем в Новия живот. Пред прага на Новия живот да изгорим всички грозни дрипи на стария живот: егоизъм, лъжа, безверие, грях!

Ела, Божествен Огън!
Възвърни ни Божествената Любов и Светлина, Мир и Радост, които изгубихме с нашата глупост и неопитност! Облечи ни в Божествената Чистота и Красота! Да сме чисти – изкъпани чрез огъня на страданието, да са стопени веригите на злото, за да влезем в Новия живот! Да сме верни служители на Любовта! Да сме благи служители на Доброто, за да разцъфнат сърцата ни в красотата на Новия живот! Да сме истинни – скъсали завинаги с лъжи и заблуди, за да можем да ходим в Пътя на Истината и Свободата.
Божествен Огън! Превърни душите ни в лампади на Божествената Светлина, в олтари за служене на Бога, в реактивни двигатели на Божествената Топлина – проява на Неговата Любов! Направи ни достойни за живота на Новата земя и Новото Небе!
Той иде
Огънят иде!
Всички ще минем през него; никой не ще Го избегне.
Блажени са тези, чиито високи духовни вибрации им дават възможност да издържат и да излязат пречистени!
Празникът на Свещения Огън се чества и използва от Бялото Братство по цял свят. Хиляди хора се събират на днешния ден при Стоунхендж, за да видят как Първият слънчев лъч ще мине през каменния Портал и ще освети олтарния камък. Същата картина се наблюдава и между долмените в Малта, строени преди хиляди години от неизвестна цивилизация.
На Изток практикуват Агни Йога, на Запад – Агни хотра…

Виждайки бариерата, която се спуска над духовния живот,Учителят изпрати вестоносец със запален факел. „Един ден Учителят ми подаде факела и ми каза:„Тичай, Михаиле, тичай!”
Михаил пренесе Огъня и предаде Посланието:
„Един ден човечеството ще бъде принудено да възстанови Науката за Светлината, развита от Бялото Братство още в Атлантската епоха.”
Надявам се Българското Бяло Братство да възстанови този Огнен Празник, забравен поради властващия доскоро атеизъм и прекъсната приемственост!
Братя и сестри, хора на Доброто!
Нека чрез Свещения Огън да повишим вибрациите на тялото, душата и Духа си, за да посрещнем без страх и тъмнина, със Смелост и Виделина бурите на света!
Защото Огнен Дух, огнено сърце, огнена вяра и огнена мисъл не се страхуват и не се повреждат от огъня на света! Както огънят изгаря плевелите, така и Божественият огън изгаря в нас всички тъмни мисли и нечисти желания! Изкъпана в огъня на страданията, душата излита като Феникс от пепелта и влиза обновена в Новия живот.
Нека Словото на Световния Учител Беинса Дунода бъде броня на нашите души,калени в пламъка на Свещения Огън!

Варна, 18 юни, 2019 г.                  Христо Маджаров

Leave a Reply