За житото и житните режими

житен благослов
Има различни житни режими дадени от Учителя Беинса Дуно. Според целите и предназначението си биват профилактични и лечебни.
Профилактичните режими са сезонни и са свързани с два от Празниците на Природата – Пролетното и Есенното равноденствия.
Предстоящият житен режим е „Предпролетен”, (а не „зимен”), свързан е с Пролетното равноденствие (22 март) и затова се провежда по време на последния разсип на Луната преди Пролетното равноденствие, през м. февруари (и март). Този житен режим има за цел да освободи тялото от натрупаните през зимата отрови, поради застоял живот и консумиране на „мъртва” храна и да ни подготви за възприемане на новите пролетни и живи енергии. И тъй като е за оживяване на организма, е добре да се прави с покълнало жито, а не с мъртвото грухано жито – то се дава за умрели. Само живото дава и поддържа живота!
Предпролетеният житен режим се провежда през февруари („женски” месец), като е добре да започва в сряда, а захранването (отпостването) да е в петък.
Ето защо тази година (2016) житният режим е най-добре да започне на 24.02 (сряда).
Повече информация за житото и житните режими може да намерите в книгата „Житен благослов” от Хр. Маджаров. Там са посочени много източници и обширна литература, които авторът явно е проучил – беседи от Учителя, спомени и разкази на много сестри и братя, като напр. Светозар Няголов, Кирил Стоянов (Лъвчето), Елена Андреева, Николинка Шаркова, Паша Тодорова, Цанка Дойнова и мн. др. .
Из „Житен благослов”, Хр. Маджаров, изд. „Алфиола”, 2006 г., Варна
Цена: 4,50 лв.

Leave a Reply