БОГОМИЛИТЕ – носители на Нова Култура, Христо Маджаров

Bog-Nowa Kultura copy„… от древни времена, през прозаичното ни настояще,
Богомилите водят изтерзаното човечество
към чудни мистерии на бъдна Духовна Епоха …”

Защо бяха забравени богомилите? Историците се учат за богомилите от враговете им; Повторение на христовата драма 900 г. по-късно; Богомилското Учение е Езотерично християнство; Богомилството разчиства човешкия дух от лукавите деформации и наслоения на насилствените култури и религии; Мисията на Боян Мага, която той изпълнява по метода на Мъдростта и Жертвата; Богомилски традиции през вековете; Богомилски следи в европейската култура; Богомилският петел ще пропее отново – предреченото ще се сбъдне!
Б
огомилите днес се завръщат, за да спасят света отново…

 Из „Богомилите – носители на Нова Култура”, Христо Маджаров, 13.04.2015 , Велики Преслав
28 цв. илюстр.;Цена 3 лв.
Поръчай