• Синархията – Тайното учение на Хармонията, Христо Маджаров

    БОЖЕСТВЕНИЯТ ПЛАН ( Синархия, Синархично управление, Четирите учения, Четирите съвета…) Хр. Маджаров След като Атлантската цивилизация е потопена в океана, в сила влиза Новият План на Бялото Братство за възстановяване на човешката раса чрез Синархията. В страните, които прилагат Синархията, настава единство на светска и духовна …

    Read More

  • Из „Корените на Паневритмията – Тайната на Свещения Пръстен, част 2”, Хр. Маджаров

    KОРЕНИТЕ на ПАНЕВРИТМИЯТА, Христо Маджаров Kорените на Паневритмията са в древната Традиция на Свещения Пръстен.* Паневритмията, принадлежи към по-общата система на евритмиите и служи за връзка на групата участници с Творческите принципи на Живата природа. Тя е създадена от Учителя Беинса Дуно и е израз …

    Read More