• За житото и житните режими

    Има различни житни режими дадени от Учителя Беинса Дуно. Според целите и предназначението си биват профилактични и лечебни. Профилактичните режими са сезонни и са свързани с два от Празниците на Природата – Пролетното и Есенното равноденствия. Предстоящият житен режим е „Предпролетен”, (а не „зимен”), свързан …

    Read More

  • БОГОМИЛИТЕ – носители на Нова Култура, Христо Маджаров

    „… от древни времена, през прозаичното ни настояще, Богомилите водят изтерзаното човечество към чудни мистерии на бъдна Духовна Епоха …” Защо бяха забравени богомилите? Историците се учат за богомилите от враговете им; Повторение на христовата драма 900 г. по-късно; Богомилското Учение е Езотерично християнство; Богомилството …

    Read More